Super Trend PLus +| Chỉ Báo Giao Dịch Trong Ngày, Theo Xu Hướng Hoàn Chỉnh Nhất.

upload_2022-5-3_14-42-42.


Chỉ báo Super Trend plus là một chỉ báo hoạt động tốt cho các giao dịch trong ngày bới tính đơn giản nhưng hiệu quả của nó.

Super Trend plus không chỉ hiện thị xu hướng thị trường như chỉ báo super trend thông thường mà nó còn có các tín hiệu breakout/pullback/ correltion ( điểm hồi) trong xu hướng đó.

Đặt biệt chỉ báo Super Trend plus không Re-paint là lựa chọn hoàn hảo cho chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Công thức tính :

Chỉ báo Super Trend plus xây dựng dựa trên công cụ ATR ( đo biến dộng giá tốt nhất) và hệ số nhân.
Đường màu xanh (Up trend) = (High + Low) / 2 + Hệ số nhân × ATR (14)
Đường màu đỏ (Down trend) = (High + Low) / 2 – Hệ số nhân × ATR (14)


2. Chiến lược :

Hệ thống super trend Plus sẽ có tất cả 4 tín hiệu vào ra lệnh là điểm khác biệt lớn so với các hệ thống thông thường.

upload_2022-5-3_14-46-5.


Số 1 : tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Số 2 : tín hiệu breakout trong xu hướng.
Số 3,4 : tín hiệu pullback và hồi trong xu hướng.


Tín hiệu SELL :

upload_2022-5-3_14-46-29.Với Hệ Thống Super trend Plus chúng ta sẽ có 2 tín hiệu vào lệnh :

  • Tín hiệu 1 : Điểm SELL thứ 1 là khi Hệ thống báo hiệu đã vào xu hướng giảm (Số 1)
  • Tín hiệu 2 : Điểm SELL thứ 2 là các điểm pullback/hồi lại trong xu hướng giảm ( Số 3,4)
  • Stoploss đặt trên đường Super Trned 3,4 pip.
  • Thoát lệnh khi Có tín hiệu đảo chiều tăng hoặc theo chiến lược riêng.

Tín hiệu BUY :

upload_2022-5-3_14-47-23.


Với Hệ Thống Super trend Plus chúng ta sẽ có 2 tín hiệu vào lệnh :

  • Tín hiệu 1 : Điểm BUY thứ 1 là khi Hệ thống báo hiệu đã vào xu hướng giảm (Số 1)
  • Tín hiệu 2 : Điểm BUY thứ 2 là các điểm pullback/hồi lại trong xu hướng giảm ( Số 3,4)
  • Stoploss đặt dưới đường Super Trend 3,4 pip.
  • Thoát lệnh khi Có tín hiệu đảo chiều tăng hoặc theo chiến lược riêng.

Hỗ trợ cài đặt và cấu hình Hệ Super Trend Plus Zalo/Phone : 0931 33 9586.
Group telegram : https://t.me/freeindicatorEA


3. Tham Số Chỉ Báo Super Trend Plus :

upload_2022-5-3_14-48-42.

Group telegram nhận Indi, BOT : https://t.me/freeindicatorEA
Đăng Ký Nhận Indi, BOT : https://happyfxtrading.com/
Hỗ Trợ : 0931 33 9586 (Zalo/Phone)


Alert BUY/SELL qua điện thoại :

upload_2022-5-3_14-48-58.

Đặt Biệt Hệ thống BOT,EA trade tự động theo chỉ báo Super Trend Plus :

upload_2022-5-3_14-49-19.

 

upload_2022-5-3_14-49-25.

Group telegram nhận Indi, BOT : https://t.me/freeindicatorEA
Đăng Ký Nhận Indi, BOT : https://happyfxtrading.com/
Hỗ Trợ : 0931 33 9586 (Zalo/Phone)

Bài viết cùng danh mục