Bot, EA

Chart Pattern Trading, Win 83.44% ( Hiệu Quả Ngay Lập Tức)

Nguyễn Trọng Hiền

(0)
900.000đ
690.000đ

Supply Demand + BOT, EA | Giao Dịch Như Một Trader Ngân Hàng.

Nguyễn Trọng Hiền

(0)
3.200.000đ
2.400.000đ

Triple Moving Average Crossover Strategy | + Indicator Alert BUY/SELL

Nguyễn Trọng Hiền

(0)
3.200.000đ
2.400.000đ

Hệ Thống giao dịch RSI Divergency Pro

Nguyễn Trọng Hiền

(0)

1.000.000đ