VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm chính cho việc duy trì lạm phát vì lợi ích của tăng trưởng kinh tế bền vững đồng thời góp phần vào sự ổn định chung của hệ thống tài chính. Khi các ngân hàng trung ương thấy cần thiết, họ sẽ can thiệp vào thị trường tài chính phù hợp với Khung chính sách tiền tệ được xác định rõ ràng. Việc thực hiện chính sách như vậy được giám sát và dự đoán cao bởi các nhà giao dịch ngoại hối đang tìm cách tận dụng lợi thế của các phong trào tiền tệ.

Bài viết này tập trung vào vai trò của các ngân hàng trung ương lớn và cách chính sách của họ ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối toàn cầu.

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG LÀ GÌ?

Ngân hàng trung ương là các tổ chức độc lập được các quốc gia trên thế giới sử dụng để hỗ trợ quản lý ngành ngân hàng thương mại của họ, thiết lập lãi suất ngân hàng trung ương và thúc đẩy sự ổn định tài chính trong cả nước.

Các ngân hàng trung ương can thiệp vào thị trường tài chính bằng cách sử dụng những điều sau đây:

  • Hoạt động thị trường mở Hoạt động thị trường mở (OMO) mô tả quá trình chính phủ mua và bán chứng khoán chính phủ (trái phiếu) trên thị trường mở, với mục đích mở rộng hoặc ký kết hợp đồng số tiền trong hệ thống ngân hàng.
  • Tỷ lệ ngân hàng trung ương Tỷ giá ngân hàng trung ương, thường được gọi là chiết khấu, hoặc lãi suất quỹ liên bang, được thiết lập bởi ủy ban chính sách tiền tệ với ý định tăng hoặc giảm hoạt động kinh tế. Điều này có vẻ phản trực giác, nhưng một nền kinh tế quá nóng dẫn đến lạm phát và đây là điều mà các ngân hàng trung ương nhắm đến để duy trì ở mức độ vừa phải.

Các ngân hàng trung ương cũng hoạt động như một người cho vay cuối cùng. Nếu một chính phủ có tỷ lệ nợ khiêm tốn trên GDP và không huy động được tiền thông qua đấu giá trái phiếu, ngân hàng trung ương có thể cho chính phủ vay tiền để đáp ứng tình trạng thiếu thanh khoản tạm thời.

Có một ngân hàng trung ương là người cho vay cuối cùng làm tăng niềm tin của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư thoải mái hơn rằng các chính phủ sẽ đáp ứng các nghĩa vụ nợ của họ và điều này giúp giảm chi phí vay của chính phủ.

Nhà giao dịch ngoại hối có thể theo dõi các thông báo của ngân hàng trung ương thông qua lịch ngân hàng trung ương

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG LỚN

Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ)

Các Ngân hàng dự trữ liên bang hoặc “Fed” chủ trì đồng tiền được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới theo khảo sát Ngân hàng Trung ương Triennial năm 2016. Hoạt động của Fed có ý nghĩa không chỉ đối với đồng đô la Mỹ nhưng đối với các đồng tiền khác là tốt, đó là tại sao hành động của ngân hàng được quan sát với sự quan tâm lớn. Fed nhắm mục tiêu giá ổn định, việc làm bền vững tối đa và lãi suất dài hạn vừa phải.

Ngân hàng trung ương châu Âu (Liên minh châu Âu)

Các ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng giống như không có khác ở chỗ nó đóng vai trò như các ngân hàng trung ương cho tất cả các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu . ECB ưu tiên bảo vệ giá trị của đồng Euro và duy trì sự ổn định về giá. Đồng Euro là loại tiền tệ được lưu hành nhiều thứ hai trên thế giới và do đó, tạo ra sự chú ý chặt chẽ của các nhà giao dịch ngoại hối.

Ngân hàng của nước Anh

Các ngân hàng Anh hoạt động như ngân hàng trung ương của Anh và có hai mục tiêu: ổn định tiền tệ và ổn định tài chính. Vương quốc Anh vận hành sử dụng mô hình Twin Peaks khi điều chỉnh ngành tài chính với một đỉnh Đỉnh là một Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và Cơ quan điều tiết thận trọng (PRA) khác. Ngân hàng Anh thận trọng điều tiết các dịch vụ tài chính bằng cách yêu cầu các công ty đó nắm giữ đủ vốn và kiểm soát rủi ro đầy đủ.

Ngân hàng Nhật Bản

Các Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã dành ưu tiên ổn định giá cả và hoạt động ổn định của hệ thống thanh toán, giải quyết. Ngân hàng Nhật Bản đã giữ lãi suất dưới 0 (lãi suất âm) trong một nỗ lực mạnh mẽ để hồi sinh nền kinh tế. Lãi suất âm cho phép các cá nhân được trả tiền để vay tiền, nhưng các nhà đầu tư không được khuyến khích gửi tiền vì điều này sẽ phải chịu một khoản phí.

TRÁCH NHIỆM NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Các ngân hàng trung ương đã được thành lập để thực hiện một nhiệm vụ nhằm phục vụ lợi ích công cộng. Mặc dù trách nhiệm có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng trách nhiệm chính bao gồm:

1) Đạt được và duy trì sự ổn định về giá : Các ngân hàng trung ương có nhiệm vụ bảo vệ giá trị của đồng tiền của họ. Điều này được thực hiện bằng cách duy trì mức lạm phát khiêm tốn trong nền kinh tế.

2) Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính : Các ngân hàng trung ương khiến các ngân hàng thương mại phải chịu một loạt các thử nghiệm căng thẳng để giảm rủi ro hệ thống trong lĩnh vực tài chính.

3) Thúc đẩy tăng trưởng cân bằng và bền vững trong một nền kinh tế : Nhìn chung, có hai con đường chính trong đó một quốc gia có thể kích thích nền kinh tế của mình. Chúng thông qua chính sách tài khóa (chi tiêu chính phủ) hoặc chính sách tiền tệ ( can thiệp của ngân hàng trung ương ). Khi các chính phủ đã cạn kiệt ngân sách, các ngân hàng trung ương vẫn có thể bắt đầu chính sách tiền tệ trong nỗ lực kích thích nền kinh tế.

4) Giám sát và điều tiết các tổ chức tài chính : Các ngân hàng trung ương được giao nhiệm vụ điều tiết và giám sát các ngân hàng thương mại vì lợi ích công cộng.

5) Giảm thiểu thất nghiệp : Ngoài sự ổn định về giá và tăng trưởng bền vững, các ngân hàng trung ương có thể quan tâm đến việc giảm thiểu thất nghiệp. Đây là một trong những mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang.

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ LÃI SUẤT

Các ngân hàng trung ương thiết lập lãi suất ngân hàng trung ương và tất cả các mức lãi suất khác mà cá nhân gặp phải đối với các khoản vay cá nhân, cho vay mua nhà, thẻ tín dụng, v.v., xuất phát từ lãi suất cơ bản này. Lãi suất ngân hàng trung ương là lãi suất được tính cho các ngân hàng thương mại muốn vay tiền từ ngân hàng trung ương trên cơ sở qua đêm.

Tác động này của lãi suất ngân hàng trung ương được mô tả dưới đây với các ngân hàng thương mại tính lãi suất cao hơn cho các cá nhân so với tỷ lệ họ có thể bảo đảm với ngân hàng trung ương.

Các ngân hàng thương mại cần vay vốn từ ngân hàng trung ương để tuân thủ một hình thức ngân hàng hiện đại có tên là Ngân hàng Dự trữ Phân số. Các ngân hàng chấp nhận tiền gửi và thực hiện các khoản vay có nghĩa là họ cần đảm bảo có đủ tiền mặt để phục vụ rút tiền hàng ngày, trong khi cho vay phần còn lại của tiền gửi cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư khác cần tiền mặt. Ngân hàng tạo ra doanh thu thông qua quá trình này bằng cách tính lãi suất cao hơn cho các khoản vay trong khi trả lãi suất thấp hơn cho người gửi tiền.

Các ngân hàng trung ương sẽ xác định tỷ lệ phần trăm cụ thể của tất cả các khoản tiền gửi (dự trữ) mà các ngân hàng bắt buộc phải đặt sang một bên, và nếu ngân hàng không đạt được điều này, họ có thể vay từ ngân hàng trung ương với lãi suất qua đêm, dựa trên tỷ lệ hàng năm lãi suất ngân hàng trung ương.

Các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi lãi suất ngân hàng trung ương chặt chẽ vì họ có thể có tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối. Các tổ chức và nhà đầu tư có xu hướng tuân theo lợi suất (lãi suất) và do đó, những thay đổi trong các tỷ lệ này sẽ dẫn đến việc các thương nhân chuyển hướng đầu tư sang các nước có lãi suất cao hơn.

CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI NHƯ THẾ NÀO

Các nhà giao dịch ngoại hối thường đánh giá ngôn ngữ được sử dụng bởi chủ tịch của ngân hàng trung ương để tìm kiếm manh mối về việc liệu ngân hàng trung ương có khả năng tăng hay giảm lãi suất hay không. Ngôn ngữ được giải thích để đề xuất tăng / giảm tỷ lệ được gọi là Hawkish / Dovish . Những manh mối tinh tế này được gọi là hướng dẫn chuyển tiếp của Cameron và có tiềm năng di chuyển thị trường ngoại hối.

Các thương nhân tin rằng ngân hàng trung ương sắp bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất sẽ tạo ra một giao dịch lâu dài có lợi cho đồng tiền đó, trong khi các thương nhân dự đoán lập trường ôn hòa từ ngân hàng trung ương sẽ xem xét việc rút ngắn tiền tệ.

Để biết thêm thông tin về cơ chế này, đọc, “ Lãi suất và thị trường ngoại hối ”

Sự thay đổi của lãi suất ngân hàng trung ương mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ của hai quốc gia thông qua giao dịch thực hiện . Các nhà giao dịch thực hiện tìm cách nhận lãi qua đêm để giao dịch một loại tiền tệ có năng suất cao so với loại tiền có năng suất thấp.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA NGOẠI HỐI

  1. Luôn cập nhật với các thông báo quan trọng của ngân hàng trung ương hoặc phát hành dữ liệu xảy ra trong tuần này thông qua lịch kinh tế của chúng tôi .
  2. Phát hành dữ liệu có khả năng tạo ra những bước chuyển đáng kể trong thị trường FX nhưng với sự biến động tăng lên, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro của bạn theo đó bằng cách học cách giao dịch tin tức .
Bài viết cùng danh mục